Кооперативен случај

1. Воспоставете работна станица за дипломирани студенти во Џиангсу со Универзитетот Соохоу Заеднички изградијте заеднички иновативен центар за диференцирани синтетички влакна со Универзитетот Соохоу.2. Воспоставен високоцврсти функционални влакна материјал за истражување и развој Технолошки инженерски центар со Универзитетот Донгхуа.3. Воспоставен центар за истражување и развој на функционални влакна со Универзитетот Соохоу.